Kolenkit

(6205 inwoners)

Algemeen:
De Kolenkitbuurt ligt ten westen van de ring A10 en wordt begrensd door de ringspoorlijn, de Erasmusgracht en de Haarlemmerweg. De buurt bestaat uit drie delen: het zuidelijk deel tussen de Erasmusgracht en de Bos en Lommerweg, het middendeel tussen de Bos en Lommerweg en de Wiltzanghlaan, en het deel ten noorden van de Wiltzanghlaan.

Bewoners:
De leeftijdverdeling van de inwoners van de Kolenkit is opvallend in vergelijking met de rest van het stadsdeel, er wonen meer kinderen en jongeren dan gemiddeld maar het percentage ouderen is hoger dan gemiddeld. Driekwart van de inwoners is van niet-westerse afkomst. De buurt kent een sociale achterstand.

Sociale activiteiten:
Thema’s die spelen in de Kolenkit zijn de sociale achterstand van de bewoners van deze buurt, armoede en weinig sociale cohesie. Ook is er overlast van vuil op straat, er komt ook afval van buitenaf de buurt in. Bewoners geven tot slot aan dat er problemen zijn rondom veiligheid.

Agenda van de PvdA na gesprekken in de buurt:
– De Kolenkit kent nog veel achterstallig onderhoud van huurwoningen, geplande renovatie en stedelijke vernieuwing is uitgesteld vanwege de crisis. Dit is een belangrijk thema bij de bewoners van de buurt.
– Afval. De bewoners ervaren overlast van vuilnis op straat.