Laan van Spartaan

(934 inwoners)

Algemeen
Deze nieuwe buurt bestaat uit 2 woonblokken, blok A bestaat uit veel sociale huurwoningen en blok B bestaat uit koopwoningen.

Bewoners
In de buurt wonen gezinnen, waaronder veel oud bewoners van de Erasmusparkbuurt, ALO topsporters die gebruik maken van het nieuwe sportcomplex, en bewoners van een woonvorm van Cordaan.

Agenda
Uit gesprekken met sleutelfiguren uit de buurt zijn de volgende prioriteiten vastgesteld:

1. Voor kinderen is er veel ruimte om te spelen, een zorg van de ouders daarbij is de veiligheid van de omgeving. Zo is bijvoorbeeld de sloot bij het voetbalveld /Fanny Blankerskoenlaan niet afgeschermd, dat is gevaarlijk voor kleine kinderen. Bovendien hard rijdende auto’s aan Willem Augustinstraat.

2. De buurt is nog niet af. Hierdoor veel bouwverkeer aan de Ben Bril straat. Deze is op verzoek van de bewoners afgesloten voor verkeer, bouw verkeer veroorzaakte veel overlast. Er is een asfalt weg aangelegd langs vlek A, dat in eerste instantie geldt als omleiding en later uitgebreid zal worden. De hekken rond om het bouwterrein waaien om en leiden tot gevaarlijke situaties. Hier wordt niets aan gedaan.

3. Op vlek A (nu braakliggend terrein aan de kant van het spoor) is men eindelijk begonnen met het bouwrijp maken van het grond, ontwikkelaar begint in september 2014 met de bouw van koopwoningen. Mensen aan de kant van Ben Brilstraat zijn boos over de vertraging van bouw vlek A.

4. De rotonde die maar niet wordt gebouwd bij de ingang van VVA Spartaan leidt tot verkeersonveilige situaties. De weg die langs vlek A loopt is aangelegd richting de ingang van VVA Spartaan, wat leidt tot bijna ongelukken.

Verder gaat het hek voor de doorgang over de voetbalvelden VVA Spartaan open. VVA Spartaan is hier tegen. Men is bang voor overlast. De bewoners aan de kant van Fanny Blankers-Koenlaan zijn verdeelt. Wel is inmiddels besloten door Staddeel dat het hek open gaat.

5. Inbraken zijn aan de orde van de dag:

– In een aantal woning is eind 2012 ingebroken. De buurt geldt helaas als geliefd onder inbrekers. Politie rijdt regelmatig rondjes. Wijkagent spreekt van een dalend aantal inbraken na de zomer, na een bende opgepakt te hebben.

– Parkeergarage Ymere (openbare parkeergarage aan de kant van ROC) wordt er nog steeds ingebroken in auto’s.

6. Afval wordt naast de vuilcontainers gezet. Aan de Willem Augustinstraat en Rinus Michelstraat staat het af  en toe vol van afval naast de containers. Hier zijn veel klachten over. Straten zijn niet schoon.

7. Coco’s gaat huidige plek verlaten. Ymere zoekt andere ondernemer om de ruimte aan te verhuren. Gezocht wordt naar een ondernemer die horeca voort gaat zetten.