Landlustbuurt

(6410 bewoners)

Algemeen
Landlust is een grote buurt tussen de Jan van Galenstraat, Westelijk Marktkanaal, Haarlemmerweg, Bos en Lommerweg en de Admiraal de Ruijterweg. Het is een echte woonbuurt bestaande uit grote stroken (veelal open) woonblokken met tussenliggende gemeenschappelijke tuinen. Het gebied kan in drie delen worden verdeeld: noord, midden en zuid. Het noordelijke deel met het bedrijventerrein en de molen “De Bloem”, het midden heeft het Karel Doormanplein met de basisschool de Narcis Querido, New Society en de Mansveltschool. Ook de Rijpgracht valt hier onder, het enige water in Landlust samen met het Westelijk Marktkanaal. Het zuidelijke deel heeft veel vooroorlogse woningblokken, dat zijn gesloten bouwblokken sluit af met de winkelstraat Jan van Galenstraat.

Bewoners
Een deel van de bewoners hecht belang aan het versterken van de saamhorigheid in de buurt en het versterken van de sociale cohesie. Daarnaast kent de buurt een extreem hoog aantal verschillende nationaliteiten, wat cohesie van vaak kleine groepjes lastig maakt. Landlust zit momenteel in een transitie, er komen steeds meer jonge Amsterdammers wonen.
De buurt heeft relatief veel minimumhuishoudens, waarvan de helft alleenstaand is. Ook kent de buurt relatief veel eenoudergezinnen.

Agenda
De stand volgens het stadsdeel: bewoners van Landlust zijn minder tevreden met hun buurt dan gemiddeld in West. Maar een derde van de bewoners beleeft sociale samenhang in de buurt. De veiligheidssituatie is slechter dan elders in West, er zijn veel woninginbraken, de ervaren jeugdoverlast in de buurt is iets hoger dan gemiddeld. Hier ligt de oorsprong van de buurtpraktijkteam (bpt)-aanpak. Ten opzichte van 2005 is het aantal incidenten in de buurt gedaald, maar de ervaren onveiligheid is gestegen. De sociale problematiek in Landlust is behoorlijk zwaar. Relatief veel jongeren zitten in de top 600 aanpak.

Actiepunten na gesprekken in de buurt
Centraal staat nu het opknappen van het Karel Doormanplein en he Landhuis (voorheen New Society), en de bindende rol van het buurtpraktijkteam met nieuwe netwerken van onder andere Marokkaanse vrouwen, ouderen, huiswerkhulpen en ouders met peuters. Verder is actueel het komende cameratoezicht op het Doormanplein, de slechte straatverlichting in de Bestevaerstraat (onveilig) en het ontbreken van verlichting bij de Ruige Speelplek. Er is een fietsparkeerprobleem op de Admiraal de Ruijterweg. En er worden bomen gekapt zonder dat bewoners daar goed bij betrokken worden. De rol en het functioneren van het ABC (in Mansvelt) is lang ongemakkelijk geweest, maar gaat steeds beter. Wel zijn er zorgen of zij de komende decentrale taken aankunnen, net als andere welzijn/zorginstellingen. En met verdere invulling van rol van het Landhuis, vraagt programmering en rol Mansvelt om aandacht.
Doordat corporaties zuiniger aan doen, ontstaat steeds meer achterstallig onderhoud en dreigt verloedering. Van de agenda van de buurt liever een paar punten goed doen, dan te veel half aanpakken. Aandacht verdient het wonen rond de Graven (ABC gebouw omvormen tot woonruimte, de woonboten en geluidshinder), het neerzetten van woonwagens aan de Willem de Zwijgerlaan (voortvloeiend uit vernieuwingsplan voor Markthallen) en de aanleg van de fietsbrug bij de De Rijpgracht (verbinding naar de stad).