Mercatorbuurt

(10149 inwoners)

Algemeen
De Mercatorbuurt is een levendige wijk, er is veel stedelijke vernieuwing en relatief veel bewoners zijn onder de veertig. Ook vind je er veel pleinen, namelijk het Balboaplein, het Magalhaensplein, het Columbusplein en natuurlijk het Mercatorplein, dat pas geleden gerenoveerd is.

Bewoners
De bewoners uit Mercatorbuurt zijn tevreden over de levendigheid van de buurt, de bereikbaarheid en winkelaanbod. De negatieve punten die ze ervaren in de buurt zijn overlast, veiligheid en troep. Een grote groep bewoners in de Mercatorbuurt heeft te kampen met aan armoede gerelateerde problemen. De Tagerijn en Hudsonhof zijn belangrijke ontmoetingscentra, waar veel vrijwilligers actief zijn, en die een belangrijke functie hebben in de buurt. De laatst jaren is de Mercatorbuurt in rap tempo veranderd: sociale huurwoningen zijn verkocht en de wijk is meer gemengd geworden. Met de komst van deze nieuwe bewoners zijn er ook veel nieuwe horeca en winkels bij gekomen. Dit zorgt voor meer levendigheid in de buurt, dat zeer gewaardeerd wordt door bewoners. Een punt dat door bewoners genoemd wordt is het toenemende aantal fietsen bij de Vespuccimarkt. Hierdoor is er geen toegang tot de vuilnisbakken en ook mensen met een rollator kunnen er vaak niet langs. Hiervoor moet een oplossing gezocht worden. Daarnaast zijn er in de wijk veel gemengde buurtscholen, met actieve ouders en ouderinitiatieven. Zo krijgen kinderen ruim baan om hun talenten te ontwikkelen. Ook de bibliotheek op het Mercatorplein die open is gebleven ondanks bezuinigingen draagt hieraan bij.

Actiepunten nav gesprekken in de buurt
Buurtpraktijkteams
Door de kleine huizen is er van oudsher een sterke straatcultuur in de Mercatorbuurt. Doordat er veel coffeeshops zijn, komen jongeren gemakkelijk in aanraking met de negatieve aspecten hiervan. Ook kunnen jongeren op straat tot overlast leiden voor andere bewoners. De inzet van buurtpraktijkteams, zoals bijvoorbeeld op het Columbusplein blijft de komende jaren nodig.
Veiligheid
De laatste jaren is de veiligheid sterk verbeterd in de Mercatorbuurt. De komende jaren blijft actief beleid nodig om veiligheid te garanderen, zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) camera toezicht. Ook moet er specifiek aandacht komen voor inbraken, met name in complexen met gezamenlijke opgang, waar het relatief gemakkelijk is voor insluipers om binnen te komen.
Ondernemerschap voor de buurt
Daarnaast zijn er een veel particuliere initiatieven die de buurt leefbaarder maken, zoals Geef om de Jan Eef, MidWest en de Jan Eef Pop Up Store. Voor de komende jaren wordt de uitdaging om deze initiatieven de ruimte te geven, binnen het krachtenveld van bestaande belangen.
Woningen voor ouderen
Een ander aandachtspunt is dat ouderen steeds vaker thuis blijven wonen, maar dat hiervoor de geschikte woningen ontbreken. Hiervoor zou bij nieuw- en verbouw aandacht voor moeten zijn.