Postjeswegbuurt

(6461 inwoners)

Algemeen
In de Postjeswegbuurt zijn de afgelopen jaren veel initiatieven vanuit de buurtbewoners ontstaan. Er is een grote toename waar te nemen in betrokkenheid en actie. Er is sprake van verbetering van het onderhoud van de woningen in de buurt, bewoners zijn tevreden over de huidige voorzieningen.

Bewoners
De bewoners van de buurt zijn over het algemeen jong, de grootste leeftijdsgroep is van 23-39 jaar. Ze zijn grotendeels van autochtone afkomst. In de buurt zijn veel ‘nieuwe stedelingen’ komen wonen, waarvan een grote groep alleenstaand woont. De bewoners zijn tevreden over hun buurt en geven aan dat de sociale samenhang in de buurt goed is.

Agenda
Bewoners van de Postjesbuurt hebben de afgelopen jaren veel buurtinitiatieven geïnitieerd. Het behoud en uitbreiden van groen in de buurt is een belangrijk thema. Bewoners werken samen voor het beheer van een deel van het groen en strijden gezamenlijk tegen de overlast van hondenpoep. Een  punt van aandacht zijn de coffeeshops.