Robert Scottbuurt

(3124 bewoners)

Algemeen
De Robert Scottbuurt ligt besloten tussen de A10, het Bos en Lommerplein, de Jan van Galenstraat en de Mercatorstraat. De buurt heeft het karakter van een dorp in Bos en Lommer, een rustige woonbuurt met een groene uitstraling. Van oudsher is de buurt een katholieke enclave binnen de uitbreidingswijk Bos en Lommer. Met in het hart de Josephkerk als centrale plek voor ontmoeting en samenzijn.

Bewoners
De meeste woningen zijn sociale huur en in bezit van woningcorporaties. Ze zijn gebouwd in de jaren vijftig. De buurt bestaat uit relatief veel 65-plussers, weinig kinderen en het veel eenoudergezinnen en minimahuishoudens. De afgelopen jaren is het aantal goedkope huurwoningen flink gedaald. Bewoners van de Robert Scottbuurt geven hun buurt gemiddeld een 6,8.

Buurtagenda
Belangrijke plekken in de buurt zijn ‘de Collage’, het GAK-gebouw en zorgcentrum De Boeg. Sinds kort is De Springplank heropend.
Een kwart van de buurt ervaart overlast van jongeren, die op straat hangen. Belangrijke aandachtspunten voor de Robert Scottbuurt zijn de aanpak van opvoeding; scholing en veiligheid.

Actiepunten op basis van gesprekken
Het vernieuwingsplan R Scott is in stukken geknipt. Voor bewoners is het belangrijk dat hun aandachtspunten, zoals voldoende verlichting, met voorrang wordt uitgevoerd. De Springplank mag weer een centralere rol in de buurt gaan spelen, als brede school. Er zijn meer ogen op het plein nodig voor sociale controle. Die zullen er aan één kant bijkomen als het plein is opgeknapt. De vraag is wat er met de F Nansenhofjes gaat gebeuren. Het is een buurt die nog een tijd last zal hebben van de vernieuwingsoperatie. Het vraagt extra inspanning om bewoners, van wie een deel lastig te bereiken is, te betrekken.