Spaarndammerbuurt

(8492 inwoners)

Algemeen
De Spaarndammerbuurt ligt tussen het spoor en de Houthaven, de Zeeheldenbuurt en industrie- en volkstuingebied. De buurt is eind 19e eeuw aangelegd als arbeidersbuurt, en de laatste decennia aantrekkelijk geworden voor huurders en kopers vanwege onder ander het integraal buurontwikkelingsplan (IBOP). De buurt is aangepakt in fysiek (woningen en openbare ruimte), sociaal (kwetsbare groepen, voorzieningen en veiligheid) en economisch (winkels en horeca) opzicht, daarbij is veel rekening gehouden met de woonwensen van bestaande bewoners. Op de gebieden is de variëteit in de buurt is vergroot. De koopwoningen die op de Houtmankade en de ‘Noordkaap’ staan worden goed verkocht. Ook bij huurders is interesse in wonen in de Spaarndammerbuurt. Daarnaast heeft het plan zich erop gericht om de buurt ook meer toeristisch neer te zetten, daarin speelt museum het schip een belangrijke rol. In 2014 is gestart met de bouw van de nieuwe woonwijk de Houthavens, inclusief een nieuw schoolgebouw, asielzoekerscentrum en een tunnel voor de Spaarndammerstraat.

Bewoners
Bewoners waarderen de levendigheid van de buurt, het winkelaanbod, maar ook de rustige gedeelten van de wijk. Negatieve punten zijn troep op straat, en de effecten van de vertraging van de bouw van de Houthavens, waardoor nieuwe horeca en winkels op zich laten wachten. De buurt wordt populairder om te wonen, onder nieuwe huurders zijn veel studenten te vinden, toch blijft de sociaal economische status van de Spaarndammerbuurt gemiddeld nog ver onder gemiddeld. Problemen waar de bewoners in de buurt mee hebben te kampen zijn werkloosheid (10,4% tov 6,7% in west), een kwart van de bewoners leeft van een minimuminkomen en er wonen relatief veel mensen met psychiatrische problematiek in de buurt. Opvallend is dat ondanks deze cijfers de schoolresultaten bovengemiddeld zijn voor west en dat de buurt goed scoort op subjectieve veiligheid.

Actiepunten:

  • Uit onze gesprekken in de buurt hebben wij de volgende agendapunten verzameld:
  • Bewoners uit de Spaarndammerbuurt zijn georganiseerd in verschillende vormen, zoals de buurtcommunity spaarndammerburen.nl, en is er via scholen of welzijnsinstellingen vraag naar jeugdactiviteiten waaruit zich een jeugdraad heeft gevormd.
  • De bereikbaarheid van de buurt is een aandachtspunt en aandacht voor bewoners en winkeliers.
  • Het voortbestaan van de bibliotheek in de buurt
  • Het behouden van de pinautomaat in de Spaarndammerbuurt
  • Ook een belangrijk thema zijn de verschillen tussen de bewoners, hoger en lager opgeleiden, en nieuwe en oude bewoners. De vraag is of de samenhang in de buurt behouden kan blijven.