Vondelparkbuurt

(3786 Inwoners)

Algemeen:

De Vondelparkbuurt ligt tussen de Overtoom en het Vondelpark. In de buurt staan veel grote woningen, die populair zijn om te wonen. Veelal zijn het duurdere koopwoningen, kleine woningen en sociale huur komt weinig voor in deze buurt.

Bewoners:

Bewoners in de Vondelparkbuurt zijn relatief hoog opgeleid en er woont een laag aantal etnische minderheden. Er wonen relatief veel alleenstaanden in deze buurt.

Opbrengst gesprekken (dikgedrukte hebben prioriteit):

De bewoners in de Vondelparkbuurt geven de volgende punten voor de agenda van de buurt:

  • De overlast van rondrijdende taxi’s is ju al een probleem in deze buurt. Als de plannen voor een taxiopstelstrook op de Stadhouderskade doorgaan, wordt dit probleem groter.
  • Het Vondelparkpaviljoen wordt verbouwd. Op zichzelf is dat positief aangezien er daardoor een mooie voorziening voor de buurt terug komt. Gedurende de bouw kan het gebouw echter niet gebruikt worden en is er bouwoverlast.
  • Aanhoudend probleem is de drukte en de luchtverontreiniging op de Overtoom.
  • De parkeerdruk in deze buurt is hoog.
  • De Vondelparkbuurt kent veel hotels, zeker aan de kant van het Leidseplein. Dat aantal mag niet uitbreiden.
  • Het ROC in de Zocherstraat is enkele jaren gelden verkocht aan een projectontwikkelaar die er woningen in wil realiseren. Buurtbewoners vrezen dat de binnentuin te vol wordt. Een deel van de bewoners heeft een alternatief plan ontwikkeld.
  • Een groot aantal woningen in de Rijtuigenhof dreigt omgebouwd te worden tot studentenwoningen. De buurt vreest veel overlast van studenten.
  • Verkeerd aanbieden grof vuil en huisvuil