Zeeheldenbuurt

(3400 inwoners, incl Silodam)

Algemeen

De Zeeheldenbuurt is de oudste buurt van west en ligt tussen de oude Houthaven, het Westerkanaal en de Zoutkeetsgracht en omvat ook de Silodam. Het is een kleine buurt en ligt tamelijk geïsoleerd, doordat hij omringt is door water. Van oudsher is het een (haven)arbeidersbuurt, dat is nog te zien aan de pakhuizen. Het grootste gedeelte van de huizen is sociale woningbouw, maar dit neemt geleidelijk af door nieuwbouw van koophuizen.

Bewoners

De woningen in de Zeeheldenbuurt zijn erg klein en veel bewoners kunnen moeilijk rondkomen. Daartegenover wonen er ook veel mensen met een hogere sociaal economische status, deze bewoners wonen vooral in nieuwbouwprojecten zoals de Silo, de kop Westerdok en de Zoutkeetsgracht. Veel bewoners zijn gezamenlijk actief in het bewonersplatform Zeeheldenbuurt, het platform organiseert vele culturele en sociale activiteiten.

Agenda

De buurt is klein en heeft weinig eigen voorzieningen en daarom erg aangewezen op de Spaarndammerbuurt. Er is behoefte om het winkelaanbod in de buurt te uit te breiden. Uit de reacties van bewoners blijkt dat de buurt in opkomst is, verschillende delen van de buurt zijn erg in ontwikkeling. Dit levert een aantal onderhuidse problemen op. Een ander aandachtspunt is de aanpak van de luchtkwaliteit, met name rond de van Diemenstraat. Ook wordt er gewerkt aan meer bewonersparticipatie in de buurt en het bewonersplatform.

Actiepunten

– Winkelaanbod
– Luchtkwaliteit