10 mei 2017

Bouw meer sociale huurwoningen in Amsterdam West

De PvdA ia al langere tijd bezorgd over het behoud van sociale huurwoningen in Amsterdam West. Dinsdagavond debatteerde de bestuurscommissie over de Woonagenda 2025 voor Amsterdam. Onze grootste zorg is het groeiende tekort aan sociale huur. In de woonagenda wordt het tekort benoemd, maar er wordt verder niet op ingegaan en er worden dus ook geen plannen beschreven om dit tekort tegen te gaan. Fractievoorzitter PvdA, Onika Pinkus: ‘We willen naar een woonagenda die aansluit op de woonbehoefte van alle Amsterdammers.’

In de woonagenda wordt veel aandacht besteed aan de middeldure huur. Dit is voor ons ook belangrijk. Door de verkoop van sociale huur, liberalisatie en nieuwbouw van de afgelopen jaren is er in dit segment geen tekort te verwachten. Waar wel een groot te kort te verwachten is, is in de sociale huur sector.We willen dat er meer urgentie komt om het aanbod sociale huur af te stemmen op de vraag. Onika Pinkus: ‘We moeten stoppen met het verkopen van sociale huurwoningen of het liberaliseren van sociale huurwoningen, en daarnaast ook sociale huurwoningen bijbouwen.’

Afgelopen zomer heeft de PvdA-fractie ook al vragen gesteld over de sociale huur. Toen al was in verschillende wijken in Amsterdam West het aantal sociale huurwoningen lager dan de norm. Alle Amsterdammers moeten een goede en betaalbare woningen kunnen vinden. We willen niet nog meer tekorten en nog langere wachtlijsten voor sociale huurwoningen.

Het tekort aan sociale huurwoningen ligt deels aan het verkopen, maar in de toekomst ook sterk aan het niet bijbouwen van sociale huurwoningen. Daar moet wat ons betreft meer urgentie en ambitie voor blijken in de woonagenda 2025.