Door op 15 februari 2013

Buurtgesprekken in de Bellamybuurt

Eind januari trotseerde een groep van ongeveer tien PvdA-ers sneeuw en kou om te gaan canvassen in de Bellamybuurt. Met canvassen gaan we in tweetallen de deuren langs en vragen bewoners wat zij van hun buurt vinden: wat gaat goed, wat kan beter en wat zou de politiek in het stadsdeel moeten oppakken?

De Bellamybuurt is een relatief kleine buurt in Oud-West. De buurt wordt begrensd door de Kostverlorenvaart, de Bilderdijkgracht en de Kinkerstraat, heeft een dorpse uitstraling en een ‘ons kent ons’ sfeer. De meeste mensen wonen er al lang en zijn niet van plan weg te gaan. De buurt is divers en artistiek en staat sinds jaar en dag bekend als een echte volksbuurt.

Dat mensen niet van plan zijn weg te gaan, is te begrijpen. Lopend door de Bellamybuurt heb je niet het gevoel dat je je in Amsterdam bevindt. De kleinschaligheid en het gevarieerde straatbeeld maken dat je je in een dorp waant. De mensen die ik met mijn canvascollega sprak, waren tevreden over hun buurt. Velen roemden het rustieke karakter, anderen benadrukten juist dat er genoeg te beleven valt. Met de Ten Katemarkt, het Zimmerterrein en de kinderboerderij, buurthuis de Havelaar en het Bellamy buurtmuseum is er inderdaad voor elk wat wils.

Natuurlijk waren er volgens de ondervraagden ook dingen die beter kunnen. Eén bewoner gaf aan dat (on)veiligheid sinds kort een zorgpunt is, nadat rond kerst bij enkele huizen is ingebroken. Iemand anders vond dat het straatbeeld wel erg door auto’s gedomineerd wordt. En ondanks de ons-kent-ons cultuur constateerde een derde bewoner dat er meer gedaan kan worden aan de sociale binding tussen buurtgenoten; het stadsdeel zou daarin het voortouw kunnen nemen. Het is een vaker gehoord geluid: Amsterdammers in de 19e eeuwse wijken leven steeds meer langs elkaar heen. Sociale cohesie wordt lastiger als buurten meer gaan mengen. Oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers hebben geen natuurlijke band met elkaar. Die band verdient dan versterking. Het is de vraag wat daarin de rol van de overheid moet zijn. Wat mij betreft maakt het stadsdeel het mogelijk dat mensen elkaar ontmoeten en leren kennen, maar komen de initiatieven daartoe van bewoners zelf. Door middel van buurtbudgetten kunnen bewoners nu zelf activiteiten organiseren of initiatieven nemen die ten goede komen aan de sociale en/of fysieke structuur van hun buurt. Doordat bewoners dit zelf organiseren is de drempel om mee te doen aan deze activiteiten meteen een stuk lager.

De komende tijd gaat er een hoop gebeuren in de Bellamybuurt. Het stadsdeel heeft net samen met bewoners en ondernemers een visie op de openbare ruimte opgesteld. Die wordt de komende periode uitgevoerd, wat betekent dat straten, pleinen en plantsoenen een opknapbeurt krijgen en dat een deel van de auto’s wordt verplaatst van de straat naar garages onder de grond. Ook wordt de Ten Katestraat, waar de Ten Katemarkt dagelijks vele bezoekers trekt, in 2014 opgeknapt. Een majeure operatie. Last but not least wordt begin 2013 begonnen met het opknappen van de voormalige tramremise De Hallen en de aanleg van de naastgelegen woningen. Langzaam maar zeker verrijst daar de komende jaren het kloppend hart van de Bellamybuurt. Een welkome aanvulling in deze parel van West.