17 juni 2014

Extra surveillance bij sluitingstijd horeca

Amsterdam West, en specifiek het gebied rondom de Jan Evertsenstraat, is de afgelopen weken opgeschrikt door een aantal gewapende overvallen. Bar Spek is vorig weekend overvallen – juist op het moment dat de medewerkers wilden afsluiten. Een kwetsbaar moment in de nacht, omdat klanten naar huis zijn en de kassa wordt gesloten. Uit gesprekken met ondernemers is gebleken dat juist op dit moment er behoefte is aan extra surveillance op straat.

De PvdA West roept het dagelijks bestuur vanavond tijdens de bestuurscommissievergadering op om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om surveillance in de omgeving van horeca tijdens deze uren te verhogen. Een mogelijkheid die de PvdA West ziet is om gebruik te maken van de mankracht van bestaande initiatieven om de buurt veiliger te maken. Zoals bijvoorbeeld het JeugdPreventieTeam van Stichting Connect en de straatcoaches van To Serve and Protect, eventueel in samenwerking met de politie.

De PvdA vraagt het dagelijks bestuur te onderzoeken, in overleg met de horeca ondernemers, of er mogelijkheden zijn om deze, of andere vergelijkbare initiatieven, in te zetten om extra te surveilleren in het gebied rondom de Jan Eef, tijdens de kwetsbare uren van de nacht waarop horeca wordt afgesloten.