Door op 20 september 2013

Kandidaat-lijsttrekker Floris Vels

Werk met mij aan een sterk Amsterdam-West!

Als deelraadslid werk ik sinds 2003 voor de PvdA aan een beter Amsterdam-West. Nu wil ik me als lijsttrekker inzetten voor een sterk West, waar mensen aangesproken worden op hun kracht en talenten en waar de meest kwetsbaren de steun krijgen die nodig is om méé te kunnen doen.

Ik wil dat de buurt centraal staat in het werk van de bestuurscommissie. Niet de tekentafels in de Stopera zijn leidend, maar de ouderen in het buurthuis, de ondernemers in de broedplaats of de bewoners die iets van hun straat willen maken.

Ik wil werken aan een stadsdeel dat schoon, heel en veilig is. Een goed onderhouden buurt is een belangrijke voorwaarde voor ontmoeting tussen mensen. Ik wil meer ruimte voor spelende kinderen, groen en fietsen.

Ondernemers moeten kunnen rekenen op een stadsdeel dat hen welwillend tegemoet treedt. De eerste reactie van de overheid moet niet zijn waarom dingen níet kunnen, maar hoe we dingen wél kunnen realiseren. Sociale ondernemers – die hun winst deels herinvesteren in de lokale gemeenschap – verdienen extra aandacht.

Tenslotte wil ik de krachten binnen én buiten de PvdA-West bundelen, zodat we samen het verschil voor onze bewoners kunnen maken!

Contactgegevens

Floris Vels
J.J. Cremerplein 60-3
1054 TM Amsterdam
Tel. 06 19 88 26 24
Twitter @florisvels