Door Privé: Anne Janssen op 10 november 2014

Inbraakgevoelige woningen Kolenkit snel aangepakt

Dinsdag heb ik in de tweewekelijkse vergadering van de bestuurscommissie het Anti Inbraken Plan van stadsdeel West op de agenda gezet. Voor de zomer heb ik vragen gesteld over de slechte staat van beveiliging van sommige woningen in de Kolenkit. Met de PvdA zijn wij meerdere malen langs de deuren geweest, en geschrokken van het ontbreken van goed hang- en sluitwerk. Toen ook nog bleek dat in het eerste kwartaal van 2014 het aantal inbraken in de Kolenkit steeg, heb ik dat direct op de agenda gezet.

In reactie op mijn vragen heeft de stadsdeelvoorzitter actie ondernomen en plannen opgesteld met de woningbouwcorporaties. Ook is er geld vrijgemaakt. Daar ben ik heel blij mee, omdat ik vind dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen in zijn eigen huis. Dinsdag heb ik erop aangedrongen om de huizen voor de Kerst adequaat te beveiligen, zodat iedereen veilig de feestdagen in kan. De stadsdeelvoorzitter nam deze ambitie over en zegde toe ernaar te streven om met de woningbouwcorporaties voor de Kerst de anti-inbraak actieplannen uit te voeren.

Privé: Anne Janssen

Privé: Anne Janssen

Anne Janssen (1978) woont met haar man en zoontje in De Baarsjes. Ze is sinds maart 2014 lid van de bestuurscommissie van Amsterdam West en in april 2014 werd ze verkozen als voorzitter van de PvdA-fractie. In het dagelijks leven werkt ze voor Nuon ls adviseur op het gebied van duurzaamheid. Eerder werkte ze onder

Meer over Privé: Anne Janssen