11 november 2015

Meer grip op de plaatsing van kiosken

Het afgelopen jaar zijn er in West een aantal kiosken geplaatst. Bij de vergunningaanvraag van een aantal kiosken hebben bewoners aangegeven zich niet betrokken of gehoord gevoeld. De PvdA heeft daarom gevraagd om meer sturingsmogelijkheden om een betere belangenafweging te kunnen maken.

De PvdA is blij dat stadsdeelbestuurder Jeroen Van Berkel vandaag de eerste stap heeft gezet door in het bestemmingsplan van Landlust en Gibraltarbuurt op te nemen dat voor vergunningen voor kiosken in de toekomst een bredere belangen afweging nodig is. Hiermee is een eerste stap gezet om meer grip te krijgen op de plaatsing van kiosken.