27 oktober 2015

Onika Pinkus benoemd tot buitengewoon commissielid

Onika Pinkus (PvdA) is benoemd tot buitengewoon commissielid van het Algemeen Bestuur van Amsterdam West. Pinkus volgt Bibi Fadlalla op, die eerder dit jaar afscheid nam van de bestuurscommissie.

In de bestuurscommissie zal Pinkus zich gaan bezighouden met onderwerpen in het sociaal domein.

Iedere fractie in het algemeen bestuur kan één buitengewoon commissielid voordragen. Dit commissielid kan deelnemen aan voorbereidende vergaderingen.