2 maart 2016

Ontwerp de fietstunnel tussen Westerpark en Spaarndammerbuurt

De fietstunnel tussen de Spaarndammerbuurt en het Westerpark krijgt een opknapbeurt. Bewoners mogen via een ontwerpwedstrijd van het stadsdeel meebeslissen over het uiterlijk.

Het tunneltje krijgt in oktober nieuwe tegels, waarvan ongeveer 50 meter wordt bedrukt. Je kunt voor 21 maart een ontwerp insturen.  De buurtbewoners kiezen vervolgens hun favoriete ontwerp. In oktober wordt het winnende ontwerp gerealiseerd.

Stadsdeel West gaat komende tijd verder e-tools inzetten. Deze online instrumenten kunnen helpen bij de besluitvorming, het aandragen van ideeën en online discussie.