Door Privé: Erik de Groot op 16 april 2012

Rattenplaag in de Kolenkit

Het gaat lekker in de afdeling. Het leeft, het bruist en dat merk je. Afgelopen donderdag 12 april een prima ledenvergadering gehad en zaterdag was bijna de voltallige fractie met het bestuur en een vrijwilliger paraat om in de Kolenkit te gaan canvassen. Dat gaan we dus 3 zaterdagen achter elkaar doen. Van deur tot deur informatie ophalen. Vragen stellen over de punten waar de stadsdeelpolitiek over moet gaan. Wat zijn de grootste problemen in de wijk, wat gaat er goed en wat moet er nu worden aangepakt? Afgelopen zaterdag dus in de Kolenkitbuurt. Veel van de antwoorden waren niet erg verrassend. De bewoners zijn positief. Iedereen ziet de verandering. Iedereen ziet dat het beter gaat. Het leeft weer in de Kolenkit. Er gebeurt wat. Het is er veiliger. De mensen wonen er met plezier.

Maar, het antwoord op de vraag wat het grootste probleem is in de buurt zag ik niet aankomen. Het rattenprobleem. Huh? Natuurlijk wist ik wel dat er, van tijd tot tijd, op bepaalde plekken, ‘rattenoverlast’ was, maar het ‘overlastgebied’ was hier toch wel behoorlijk groot en de verhalen deden mij een beetje sidderen. Mijn collega Jasper Etten heeft de problematiek beschreven in de actualteitsvragen voor de deelraad van vanavond, 17 april. Ik citeer: “Tot onze verbijstering kwam hierop in alle straten een eensluidend antwoord: de rattenoverlast. Het meest stuitende beeld werd mij geschetst door een bewoner, die vertelde dat zij bij het openen van de autodeur moest oppassen dat een rat niet naar binnen glipte. Let wel: op klaarlichte dag! Ook gaven meerdere bewoners aan te schrikken van de enorme afmeting van de beesten, en dat de veiligheid van hun kinderen niet zeker is.”

Heb ik een oplossing? Nee, maar daar hebben we nu in eerste instantie de bestuurders voor. Deze situatie is natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar. En ja, het zal zonder enige twijfel ook te maken hebben met mensen die nog steeds denken dat je oud brood gewoon op straat kan gooien om de vogeltjes te voeren. En ja, er zal ook wel een relatie zijn met aso’s die hun rommel gewoon op straat gooien. Maar toch. Dit is volstrekt onaanvaardbaar. Zodra mensen hun kinderen binnen gaan houden uit angst voor de ratten, dan dient de politiek in actie te komen en niet zo’n beetje ook. Vanavond stellen wij actualiteitsvragen en dit zal zonder enige twijfel worden vervolgd. Wij houden u op de hoogte!

Privé: Erik de Groot