27 oktober 2015

Roze Agenda West gepresenteerd

De PvdA in Amsterdam West is blij dat bestuurder Fenna Ulichki de Roze Agenda West presenteert. Fractievoorzitter Anne Janssen roept het dagelijks bestuur wel op de Roza Agenda aan te vullen met ‘concrete streefcijfers’.

De Roze Agenda West bevat afspraken met lokale partners, zoals het COC West, over het geven van voorlichting op scholen en sportverenigingen over homoseksualiteit. Ook staan er in de Agenda afspraken over het houden van buurtschouwen voor meer veiligheid. De agenda is een gevolg van eerdere vragen van de PvdA.

Janssen vindt at er met de komst van de Roze Agenda West een mooie eerste stap is gemaakt. Niettemin pleit Janssen voor meer ambitie met behulp van concrete streefcijfers. Het is momenteel onbekend welke scholen en sportverenigingen in West voorlichting geven en welke niet. Ook worden de meldingen van homo gerelateerd geweld niet gerapporteerd. Dat moet veranderen, aldus Janssen:  ‘Ga aan de slag, rapporteer, en werk tegelijkertijd aan concretere streefcijfers voor de jaren die komen.’

Ter bevordering van de homo-emancipatie zou Janssen ook graag zien dat er aandacht komt voor het thema Roze Ouderen. Deze groeiende groep in Amsterdam, zou moeilijk te bereiken zijn en zij zouden vaak kampen met problemen rondom eenzaamheid en uitsluiting. Ook beleid ten aanzien van deze groep zou in de Roze Agenda moeten worden opgenomen.

Molestatie in Bos en Lommer
In januari 2015 werd een 46-jarige homoseksueel in Bos en Lommer beroofd en in elkaar geslagen. Er zou sprake zijn geweest van homogerelateerd geweld. De Roze Agenda is het gevolg van het verzoek van Janssen om krachten te bundelen en intensiever met COC West samen te werken om homogeweld te voorkomen.