Door Privé: Jeltje Dijkstra op 15 oktober 2013

Stem nu op je favoriete lijsttrekker

De ledenraadpleging voor het kiezen van de lijsttrekker is gestart, u kunt dus nu stemmen op uw favoriete kandidaat. De kandidaten Jasper Etten, Jeroen van Berkel en Floris Vels hebben zich de afgelopen weken aan u voorgesteld. Nu is het aan u. Hier leest u meer over de kandidaten en over hoe u kunt stemmen.

Kandidaten

De kandidaat-lijsttrekkers zijn Jasper Etten, Jeroen van Berkel en Floris Vels. Voor meer informatie over de kandidaten klikt u hier.

Stemmen

U kunt op twee manieren uw stem uitbrengen: via internet of schriftelijk. De stembiljetten zijn per mail verstuurd naar de mensen met een mailadres en per post naar de mensen zonder mailadres. Uw stembiljet is voorzien van een unieke kiescode. Deze kiescode heeft u nodig om uw stem uit te kunnen brengen.

Via internet uitgebrachte stemmen worden volledig geautomatiseerd verwerkt. De anonimiteit is gewaarborgd, omdat uw stem zonder uw kiescode in de elektronische stembus wordt bewaard. Bij uw kiescode wordt alleen opgeslagen óf u gestemd heeft, zodat met elke kiescode slechts éénmaal gestemd kan worden. Alle schriftelijke stemmen worden handmatig door het stembureau ingevoerd in de elektronische stembus, dus ook deze worden anoniem opgeslagen.

Wij verzoeken u, indien mogelijk, gebruik te maken van de het internet om te stemmen. NB. Heeft een een mailadres geef dat door aan ledenadministratie@pvda.nl

Stembureau
Het stembureau stelt de uitslag van de ledenraadpleging vast. U kunt stemmen tot 22 oktober 2013. Het afdelingsbestuur publiceert de uitslag aan de leden. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de techniek of de procedures bij een ledenraadpleging kunt u zich direct tot het stembureau wenden, mail naar west.amsterdam@pvda.nl. Meer informatie over de procedure vindt u hier.

 

Privé: Jeltje Dijkstra