6 maart 2017

Voorkom spoedopnames van broze ouderen

Het aantal broze oudere bezoekers op de spoedeisende hulp in de regio is in één jaar met zesduizend gestegen.  Volgens Jeroen van Berkel, stadsdeelbestuurder in West, kunnen veel spoedopnames van broze ouderen voorkomen worden door meer te investeren in thuiszorg en mantelzorg.

Van Berkel: ‘Het Amsterdamse college van SP, VVD en D66 bezuinigt in de jaren 2015 tot en met 2018, bij ongewijzigd beleid, maar liefst 203,3 miljoen boven op de korting van het rijk. Anders gezegd: van het aan Amsterdam beschikbaar gestelde budget voor zorg aan ouderen en welzijn in de buurten houden we jaarlijks ruim 20 miljoen over. Daar heeft dit college vervolgens nog eens 116,9 miljoen extra op bezuinigd.’

‘Hadden wij die spoedopnames in Amsterdam dan niet kunnen voorkomen als zij gewoon ons geld dat ervoor bedoeld is en wij ontvingen van het kabinet, hadden ingezet voor dat doel? Ja, is de treurige conclusie, dat had gekund. En daarom is het ook zaak daar snel wat aan te doen. Laten we om te beginnen niet verder bezuinigen én de middelen die we krijgen echt investeren in zorg en welzijn in de buurt. ‘

Lees het volledige opinieartikel op de website van Parool.

Lees ook de financiële onderbouwing.