10 november 2014

Vrachtverkeer Van Reigersbergenstraat moet veiliger

De PvdA fractie in Amsterdam West is bezorgd over het vrachtverkeer in de Van Reigersbergenstraat in de Staatsliedenbuurt. Bestuurscommissielid Floris Vels wil er snel maatregelen komen om een einde te maken aan de gevaarlijke situatie die ontstaat door laad- en losverkeer bij een supermarkt. Vels heeft daarom vragen aan het dagelijks bestuur gesteld.

Buurtbewoners uitten maandag in Metro hun zorgen over de vele bevoorradingsverwachtwagens.

Vels: ‘De geluiden van de buurtbewoners zijn zeer verontrustend. Ik wil graag horen welke oplossing het dagelijks bestuur voor deze situatie heeft en of er gesproken wordt met betrokkenen. Ik hoop dat er snel gehandeld wordt. Zo kunnen we ongelukken voorkomen en vergroten we de veiligheid .’

De PvdA fractie heeft de volgende vragen aan het dagelijks bestuur gesteld:

1. Bent u bekend met de gevaarlijke verkeerssituatie die ter plaatse is ontstaan als gevolg van laad- en losverkeer bij de supermarket?
2. Hoe beoordeelt u de ontstane situatie?
3. Sinds wanneer en op welke wijze bent u in gesprek met onwonenden en de supermarket over mogelijke oplossingen?
4. Welke oplossingen ziet u voor deze verkeersonveilige situatie en welk draagvlak is er voor deze oplossingen bij buurt en ondernemer?
5. Klopt het dat één van de mogelijke oplossingen ertoe leidt dat het vrachtverkeer vijf tot zes keer per dag langs een kinderspeelplaats moet rijden?
6. Vindt u genoemde oplossing een verbetering van de verkeersveiligheid in de buurt? Zo ja, waarom?
7. Bent u bereid zeer spoedig met omwonenden en de supermarkt te komen tot een gedragen oplossing voor de ontstane verkeerssituatie?
8. Op welke termijn verwacht u dat de ontstane onveilige verkeersituatie opgelost is, in acht nemende de gerede kans op ongelukken aldaar?