22 mei 2013

Brief aan fractie en bestuur PvdA Amsterdam

De fractie en het bestuur van de afdeling West hebben vorige week een goede discussie gehad over het nieuwe bestuurlijk stelsel. Daarbij is vooral gekeken naar wat mogelijk is en wat, vanuit West bezien, nodig is voor ons stadsdeel.

Naar aanleiding van deze bespreking is namens de fractie en de bestuursleden een brief verstuurd naar de collega’s in de centrale stad. Deze brief is op verzoek van het bestuur van de PvdA Amsterdam meegestuurd met de stukken voor de ALV van vanavond. De volledige brief kunt u ook hier teruglezen:

PvdA West – Brief bestuurlijk stelsel