Door Godfried Lambriex op 4 juli 2013

Verbouwing Chassékerk kan beginnen

Het Dagelijks Bestuur heeft de omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van de Chassékerk afgegeven. De kerk staat al jarenlang leeg. Verschillende partijen hebben geprobeerd een invulling te vinden. In de zomer van 2011 heeft de heer Balkisoon de kerk gekocht. Zijn plan: het vestigen van een dansschool, met hotelkamers en horeca. Daarnaast krijgt de kerk een gymzaal voor de basisscholen in de buurt. Het stadsdeel verwacht dat deze ontwikkeling een belangrijke bijdrage levert aan economie en voorzieningen in de buurt.

Mijlpaal

Met het verlenen van de vergunning is een mijlpaal bereikt. Over het plan is in de buurt het nodige te doen geweest. Veel mensen staan positief tegenover het behoud van de kerk, een lang gekoesterde wens. En ook zijn veel mensen blij dat er nu iets gebeurt. Daar tegenover staan de zorgen over de mogelijke overlast. Er zijn stevige gesprekken gevoerd, tussen de eigenaar en buurtbewoners, buurtbewoners onderling en tussen buurtbewoners en stadsdeel. Met resultaat.

Nadat de eigenaar eerder al aanpassingen had doorgevoerd bleven er zorgen over onder meer de mogelijke overlast van de horeca, laden en lossen en parkeren. Voor wat betreft de horeca heeft het Dagelijks Bestuur toegezegd samen met bewoners en eigenaar afspraken te maken over de openingstijden en deze vast te leggen in de exploitatievergunning. Om parkeeroverlast te voorkomen neemt de eigenaar maatregelen. Bij het herontwerp van het plein voor de kerk wordt samen met bewoners en eigenaar bepaald wat de beste plek voor laden en lossen is. Na de zomer starten de gesprekken hierover.

Buurtbewoners hebben daarnaast nog andere afspraken gemaakt met de eigenaar over het gebruik van het gebouw om de overlast te voorkomen. Deze zijn door beide partijen ondertekend. Bijvoorbeeld over de openingstijden voor het terras. De afspraken die hierover tussen buurtbewoners en eigenaar zijn gemaakt, zullen we als dagelijks bestuur zwaar laten meewegen bij het afgeven van de vergunning voor het terras.

Draagvlak

Als dagelijks bestuur zijn we natuurlijk erg blij dat er nu voor het project meer draagvlak is in de buurt. Er ligt een basis om het project tot een succes te maken. Ik wil dan ook iedereen uit de buurt bedanken die hier de afgelopen tijd aan meegewerkt heeft. Laten we elkaar in de toekomst ook scherp houden.

Godfried Lambriex

Godfried Lambriex

“Ik ben de politiek in gegaan om dingen te kunnen veranderen, bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs of het Mercatorplein. Samen met bewoners probeer ik resultaten te boeken, dingen in beweging te brengen. Ook nu we minder geld hebben moet de vernieuwing in West door kunnen gaan. Wonen en economie zijn daarom belangrijke aandachtsgebieden: ik

Meer over Godfried Lambriex