Door op 16 november 2011

Eerste ontwikkelingen richting wijkschool in Amsterdam

Naar aanleiding van onze motie heeft Martien Kuitenbrouwer de eerste gesprekken gevoerd met de toekomstige partners van de wijkschool in Amsterdam West. Het project zal zich waarschijnlijk verder uitbreiden naar stadsdeel Nieuw-West. Ik ben blij met deze aandacht voor de meest kwetsbare jongeren in onze stad.De gesprekken met de partners, waaronder ROC Amsterdam, zijn zeer positief verlopen. In Rotterdam is al een wijkschool opgericht voor jongeren die door een opeenstapeling van problemen nauwelijks ruimte hebben om zich te concentreren op werk en school.  De wijkschool helpt deze jongeren, die wegens opstapeling van problemen geen kans hebben op een startkwalificatie en daardoor niet aan werk kunnen komen. Via de wijkschool willen wij deze jongeren gepaste begeleiding bieden om een diploma te halen en ze zo richting werk helpen.