Door Godfried Lambriex op 4 november 2013

Eerste paal voor De Titaan

In het begin van het jaar schreef ik al “2013 moet het jaar van de doorstart worden van de Kolenkitbuurt”. Het afgelopen jaar is er al veel gebeurd in de Kolenkitbuurt en deze week vieren we weer een hoogtepunt. Samen met Eigen Haard, bewoners en partners uit de buurt mag ik de eerste paal slaan van “De Titaan”. De start van deze bouw is weer een belangrijke stap in de vernieuwing van de Kolenkitbuurt.

De Titaan bevat 57 sociale huurwoningen, 56 vrije sector huurwoningen met parkeerplaatsen. De oplevering staat gepland rond de jaarwisseling 2014-2015. Naast dit project gaat Eigen Haard de komende jaren nog eens 400 woningen, een brede school en commercieel en maatschappelijk vastgoed bouwen in het middengebied van de Kolenkit. Veel bewoners uit de buurt van wie de woningen op termijn worden gesloopt, kunnen verhuizen naar de nieuwbouw. Hiermee wordt voorkomen dat zij tweemaal moeten verhuizen.

Ondanks het feit dat de vernieuwing doorgaat, gebeurt dit wel langzamer dan gedacht.

Daarom is het belangrijk om veel aandacht te blijven besteden aan de sociale opgaven en de leefbaarheid in de buurt. Dat doen we op verschillende manieren.

Zo is dit jaar het Beheerkantoor Kolenkitbuurt aan de Bos en Lommerweg geopend. Hier kunnen bewoners terecht met hun ideeën en klachten over de openbare ruimte. Daarnaast heeft het stadsdeel recentelijk het Ernest Staesplein in het zuidelijk deel van de Kolenkitbuurt een flinke opknapbeurt gegeven. En gaat er nog steeds team van deur tot deur om sociale problemen op te sporen en een helpende hand te bieden.

Met de inzet van de corporaties, bewoners, maatschappelijke partners en natuurlijk het stadsdeel zorgen we er voor dat het in de Kolenkitbuurt prettig wonen is, in goede woningen, met goede voorzieningen binnen handbereik.

Godfried Lambriex

Godfried Lambriex

“Ik ben de politiek in gegaan om dingen te kunnen veranderen, bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs of het Mercatorplein. Samen met bewoners probeer ik resultaten te boeken, dingen in beweging te brengen. Ook nu we minder geld hebben moet de vernieuwing in West door kunnen gaan. Wonen en economie zijn daarom belangrijke aandachtsgebieden: ik

Meer over Godfried Lambriex