Door Martien Kuitenbrouwer op 11 september 2013

Fresh in de les

Maandagochtend ging de nieuwe editie van ‘Fresh in de les’ van start. Je kon er op het Bos en Lommerplein niet anders dan er vrolijk van worden: Meer dan 300 kinderen waren op de startbijeenkomst aan het dansen onder leiding van onze sportbuuurtwerkers.

Gezonde levensstijl

De komende weken gaan we weer met verschillende professionals, ouders en buurtbewoners door de wijk lopen om ouders en kinderen te informeren over het belang van een gezonde levensstijl. We vertellen over de noodzaak van goed ontbijten, gezond eten, bewegen en op tijd naar bed gaan.

Geen schroom

Professionals die daar aan meedoen hebben soms schroom om kinderen en ouders aan te spreken. Ze vinden dat het hun zaak niet is. Volgens mij is die schroom niet nodig, want de reacties zijn overwegend positief. Het merendeel van de ouders ervaart het eerder als steun in de rug dan als ongewilde bemoeizucht. Je moet het natuurlijk ook goed brengen. Er zijn veel ouders die zeggen ‘mijn kind ontbijt nooit en sport niet’ die daar wel iets aan willen doen, maar ze weten vaak niet hoe. Ook is het goed om te vertellen hoe ontzettend belangrijk het is voor kinderen om op tijd naar bed te gaan. En dat dat van groot belang is voor hun schoolprestaties. Heel veel ouders zijn zich daar onvoldoende van bewust.

‘Fresh in de les’ is niet bedoeld om kinderen terecht te wijzen, maar om ze een steuntje in de rug te geven voor een gezonde levensstijl. Als fijne bijkomstigheid leren professionals, buurtbewoners, ouders en ondernemers die daarmee bezig zijn elkaar kennen, zodat er een heel netwerk ontstaat. En volgens mij is zo’n brede aanpak in de buurten van Bos en Lommer en de Baarsjes waar de zorg om te dikke kinderen die te laat naar bed gaan groot is, de enige mogelijkheid.

Martien Kuitenbrouwer

Martien Kuitenbrouwer

“Als stadsdeelbestuurder heb je te maken met alle grote, stedelijke probelemen, maar tegelijkertijd is een stadsdeel ook een soort dorp. Je praat niet alleen maar: je bent ook aan het doen. Dat vind ik erg belangrijk. Ik wil dat iedereen zich in West prettig en veilig kan voelen en dat kinderen, van jongs af aan,

Meer over Martien Kuitenbrouwer