Door Orhan Kayar op 8 juli 2013

Jongerendebat: samen werk maken van jeugdwerkloosheid

Afgelopen vrijdag 5 juli organiseerde ik een inspirerend jongerendebat. Ondanks de vakanties en het prachtige weer, was er een goede opkomst. Jongeren en ouderen gingen onder leiding van Ernstjan van Doorn in gesprek met Pieter Hilhorst, PvdA-wethouder voor Amsterdam. In het debat kwamen twee onderwerpen aan bod: de steeds groter wordende werkloosheid onder jongeren en de kwaliteit van onderwijs.

Hoe komt het dat de jeugdwerkloosheid zo sterk toeneemt? Wat is de rol van de jongere hierbij? Wat is de oorzaak van het gebrek aan stage- en werkplaatsen? Hoe komt het dat adequate samenwerking tussen bedrijven en scholen ontbreekt? Waarom hebben bepaalde sectoren zoals de techniek een minder goed imago bij jongeren? Welke problemen komen jongeren tegen bij het maken van hun studiekeuze? In hoeverre benadeelt taalachterstand het leerproces van een leerling? Diverse aspecten van deze vragen werden behandeld, onder andere via persoonlijke ervaringen. Een deel van de aanwezige jongeren had zelf zonder werk gezeten of kan nog steeds niet aan een baan komen.

Mayhar Zarrinphaker van Hi5, een landelijke jongerenorganisatie, gaf een goed inzicht in een idealisme dat werkelijkheid kan worden als je dingen actief aanpakt. Hij vertelde een succesverhaal over hoe bedrijven op een laagdrempelige manier in contact gebracht kunnen worden met jongeren en tot wat voor positieve resultaten dit kan leiden. Hij benadrukte hierbij het belang van samenwerking. Naast de middelen van de overheid en beleid op gemeentelijk niveau werd ook de rol en de verantwoordelijkheid van het individu zelf benadrukt.

Echte samenwerking is echter niet alleen tussen een jongere, een gemeente of bedrijven: juist de rol van de ouders is onmisbaar voor de verdere ontplooiing van een kind in jongere jaren. Hoe hieraan bijgedragen kan worden, werd toegelicht aan de hand van ervaringen van Oguz Dulkadir, de oprichter van de Weekendacademie. De Weekendacademie biedt kinderen extra huiswerkbegeleiding buiten schooltijd.

Kortom, vanuit diverse invalshoeken werd er aandacht gegeven aan de knelpunten die we tegenkomen, maar ook wat we van elkaar als bewoners en gemeente kunnen en moeten verwachten. Juist door met de wethouder en de jongeren zelf in gesprek te gaan, was dit debat een ideale gelegenheid om actief na te denken en te discussiëren over dit onderwerp. Het waardevolle aspect van zo’n avond als deze vind ik dat jongeren de gelegenheid hebben gekregen om elkaar te leren kennen, ideeën uit te wisselen en elkaar te helpen.

Ik hoop op een succesvol vervolg op dit debat als een start in het proces om jeugdwerkloosheid te bestrijden in ons Amsterdam. We moeten er samen werk van maken om jongeren aan werk te helpen en onderwijsachterstanden weg te werken. Mijn dank gaat uit naar iedereen die op deze warme, zomerse dag aanwezig was en voor een waardevolle inbreng zorgde!

 

Orhan Kayar

Orhan Kayar

“Samen met bewoners wil ik kijken hoe we onze buurten en straten kunnen verbeteren. Ik voel me erg betrokken bij mensen die door allerlei omstandigheden terecht komen in een sociaal element en zet me in om ook hun stem gehoord te krijgen. Zo probeer ik iedere dag de kloof tussen bewoners en de politiek verder

Meer over Orhan Kayar