Door Martien Kuitenbrouwer op 19 maart 2014

West behaalt groot rendement met Buurtpraktijkteam

Uit de maatschappelijke kosten baten analyse die door onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van Stadsdeel West is uitgevoerd, blijkt dat er door de inzet van het team een flink rendement wordt behaald. Iedere uitgegeven euro aan het Buurtpraktijkteam (BPT) in Amsterdam West levert tot twee euro op. Een afname van inbraken, vandalisme, geweld, overlast en zittenblijvers voorkomt veel leed en overlast bij bewoners en bespaart politie, jeugdzorg, justitie en stadsdeel een hoop geld. De komende jaren wordt dit positieve effect alleen maar groter.

Het BPT is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties uit de buurt, politie, stadsdeel en overige professionals. In buurten waar problemen zijn wordt een klein, slim en wendbaar team op locatie geplaatst in plaats van reguliere inzet van alle maatschappelijke instanties los van elkaar. Op die manier komen problemen snel boven tafel en kan daar snel naar gehandeld worden. Daarnaast werkt het team samen met bewoners, wat de sociale cohesie in de buurt verhoogt.

Volgens onze portefeuillehouder Veiligheid Martien Kuitenbrouwer: “Ik ben erg blij met de uitslag van de analyse, maar niet verrast. We zijn een paar jaar geleden juist begonnen met de inzet van het integrale Buurtpraktijkteam omdat hulpverlening, politie en stadsdeel vaak langs elkaar heen werkten en de problemen niet voldoende werden opgelost. Het kon effectiever én efficiënter. Dat wordt nu bevestigd: het BPT is niet alleen effectief in de aanpak van de problemen, maar is ook efficiënter en bespaart dus op de kosten.”

Het Columbusplein en de omliggende buurt in De Baarsjes profiteren vooral van het BPT. Dat gebeurde al direct na de start in 2011. Maar hoe langer een BPT actief is, hoe meer het oplevert, blijkt uit de analyse. Bovendien gaan de kosten van het team dalen nu de opstartkosten zijn gemaakt. De verhouding kosten en baten zal dus nog verder verbeteren. Over de periode 2011 -2016 kost het BPT circa € 600.000,- en zijn de baten meer dan € 1.2 miljoen. Het BPT levert, uitgaande van een voorzichtige schatting, zeker € 600.000,- ‘maatschappelijke winst’ op.

Martien Kuitenbrouwer

Martien Kuitenbrouwer

“Als stadsdeelbestuurder heb je te maken met alle grote, stedelijke probelemen, maar tegelijkertijd is een stadsdeel ook een soort dorp. Je praat niet alleen maar: je bent ook aan het doen. Dat vind ik erg belangrijk. Ik wil dat iedereen zich in West prettig en veilig kan voelen en dat kinderen, van jongs af aan,

Meer over Martien Kuitenbrouwer