Door Jasper Etten op 30 september 2013

Blog Jasper Etten: Rolmodellen voor jongeren in de picture: HeldenFestival

Afgelopen donderdag was ik  op het HeldenFestival, in het Elseviergebouw naast de A10. Een Festival waar Amsterdamse helden in het zonnetje werden gezet. Het zijn Amsterdammers die een rolmodel zijn voor jongeren in hun buurt.

Ze zijn rolmodellen door hun expertise en persoonlijkheid,  en door hun betrokkenheid bij dat wat jongeren bezighoudt, zoals sport, streetdance, rap, mode, film en theater. Ze organiseren van alles. Zo dragen deze helden bij aan de binding in de buurt, en helpen de kans op het maatschappelijk uitvallen van deze jongeren verkleinen. Ik vond het inspirerend: de energie, de betrokkenheid, de kennis van wat er speelt onder buurtjongeren, en de kracht van het netwerk(en). Ik vind het een mooi voorbeeld van wat ik bedoel met het Potentieel van West. Het vergroot de kansen van jongeren van West.

De helden, uit de hele stad, presenteren zich: ze vertellen hun verhaal, waarom ze doen wat ze doen, en wat ze willen bereiken. Vaak zijn het ondernemers, die op eigen initiatief activiteiten organiseren voor jongeren. Zoals Karim uit de Kolenkit, die kinderen stimuleert te sporten. Of ze nou een rap, een gedicht, een film of een levensverhaal brengen, opvallend is de overeenkomst in hun doel: binding in en met de buurt! Stuk voor stuk roepen ze het publiek op: steek ook een hand uit. Zoals opa Jan van stichting De Lappenpoes: “Als iedereen een hand uitsteekt, kunnen we beter voor elkaar zorgen”. Het is zo eenvoudig. En de invloed kan dan zo groot zijn. Alle aanwezigen zijn het daarover eens.

Het Festival is georganiseerd door het Netwerk Amsterdamse Helden, NAH. Dit netwerk wordt geleid door hoofdzakelijk vrijwilligers, die de helden bijstaan bij hun eigen projecten. Het NAH kan coachen en contacten leggen in het maatschappelijke netwerk. Hun organisatie zit in het Elseviergebouw in West.

Initiatieven als dit Festival en het Heldennetwerk vind ik geweldig. Ze zijn goud waard voor de binding in de buurt, en dragen bij in het verder uitbouwen van netwerken van buurtgebonden initiatieven. Ik vind het belangrijk dat zulke netwerken door het stadsdeel worden ondersteund waar nodig, bij voorbeeld bij hun zichtbaarheid in de buurt. Zodat meer jongeren kunnen aanhaken, en ook zodat meer helden in beeld komen. Zo wordt West sterker en dat biedt jongeren meer kansen.

Kandidaat lijsttrekker: Jasper Etten

Jasper Etten

Jasper Etten

Jasper Etten is kandidaat-lijsttrekker, kijk op deze pagina voor alle info. “Ik ben er van overtuigd dat ik met de juiste aandacht voor de fysieke kant van de stad kan bijdragen aan de doelstellingen van sociaal-democratie. Met 25 woonjaren in de buurten van West, zet ik mijn kennis en ervaring in om van dit stadsdeel

Meer over Jasper Etten