12 mei 2015

Bibi Fadlalla tijdelijk lid bestuurscommissie

Bibi Fadlalla is op dinsdag 12 mei beëdigd als tijdelijk lid van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie namens de PvdA in Amsterdam West. Zij vervangt  Anne Janssen, die tot en met de zomer met verlof gaat. Bibi is sinds medio 2015 al buitengewoon commissielid van de bestuurscommissie. Floris Vels neemt tijdens het verlof van Anne het fractievoorzitterschap van de PvdA in Amsterdam-West waar.

Wij wensen hen veel succes!