Door Privé: Erik de Groot op 17 mei 2012

VVD haalt neus op voor democratie in de buurt

Het is wonderbaarlijk. Werkelijk wonderbaarlijk dat de VVD met volkomen oud nieuws de media zoekt. Iemand binnen de VVD heeft kennelijk 5 minuten de tijd gehad om te kijken naar informatie over bewonersinitiatieven die letterlijk jarenlang beschikbaar was. Mijn directe conclusie is dat de VVD problemen heeft met democratie en moedwillig onze bewoners schoffeert.

Wat is er aan de hand? Elke buurt in West kent een budget voor bewonersinitiatieven en wijkaanpak. Bewoners hebben per buurt zelf gekozen, aan de hand van verkiezingen, waar zij dit geld voor willen inzetten. En ja, dat betekent dat er af en toe initiatieven zijn waar ik zelf niet voor gekozen zou hebben. Maar dat heet democratie. Ik weet wat voor soort initiatieven er geweest zijn omdat ik met belangstelling de uitkomsten van deze verkiezingen heb gevolgd. Iets dat de VVD, pak ‘m beet, in 2009, 2010 en 2011 ook had kunnen doen.

Juist omdat wij bewonersinitiatieven zo belangrijk vinden, hebben wij deze week een motie ingediend om voor volgend jaar nog eens naar de criteria te kijken en deze waar nodig aan te scherpen. Omdat superinitiatieven zoals een ouderennetwerk te kunnen beschermen en om ze voor de toekomst te kunnen behouden. Omdat we willen dat voorbeelden van verantwoording aan de buurt, zoals een presentatie achteraf, ook in andere buurten plaatsvinden. Omdat ook wij willen vermijden dat er busreisjes naar Duinrell plaatsvinden. En bovenal, omdat we willen voorkomen dat allerlei prachtige initiatieven onterecht kunnen worden weggezet als ‘Sinterklaaskadootjes’. Niks, ‘stadsdeel West speelt voor Sinterklaas’; nee, initiatieven gekozen voor en door buurtbewoners!

Daarom wil ik de VVD verzoeken een klein beetje voorzichtig te zijn. Het is het goed recht van iedere partij om kritische vragen te stellen. Het is zelfs een plicht om verkeerd gebruik van gemeenschapsgeld aan de kaak te stellen. Het is echter ook een plicht om zorgvuldig om te gaan met beschuldigingen. En aan die zorgvuldigheid ontbreekt het volkomen. Het is de schaamte voorbij om te zeggen dat er een ‘eierzoekactie voor Turkse kinderen’ is betaald. Want wat heeft dit doelgroepentintje er mee te maken? Erger nog, wat de VVD hierover zegt klopt gewoon niet.

Ik weiger om op basis van roddel en achterklap allerlei standpunten in te nemen. Dat is waarom ik op de politieke avond afgelopen dinsdag de VVD niet vroeg haar woorden in te trekken. Vrij vertaald had de VVD in een schriftelijke vraag over het reisje naar Duinrell gesteld “dat als het waar is, of de portefeuillehouder het met de VVD eens was dat dit als diefstal gekwalificeerd kon worden”. Ik ken simpelweg de feiten niet, noch de antwoorden op de gestelde vragen en ik sluit zeker niet uit dat er op ruim 200 projecten af en toe iets misgaat. Het zal de VVD misschien verbazen, maar het is in West net de echte wereld! Iets misgaan kan in allerlei gradaties. Van letterlijk misgaan tot grof misbruik van gelden. Het mag duidelijk zijn dat dit laatste door niemand wordt getolereerd, ook door mij niet. Voordat je echter alle feiten kent is terughoudendheid op zijn plaats. Want voordat je het weet schoffeer en beschuldig je mensen namelijk ten onrechte…

NB in deze blog stond eerst in plaats van “doelgroepentintje”, “raciaal tintje”. Daarmee is kennelijk de suggestie gewekt dat ik de VVD van racisme bericht. Laat ik daar helder in zijn: dat is geenszins het geval en daarom heb ik de opmerking weggehaald. Ik vind het nog steeds broddelwerk eerste klas om dat je dit soort verhalen de pers in te gooien zonder dat je checkt wat hier van waar is en zonder enig benul van wat je daarmee aanricht bij mensen. Racisme en slecht werk zijn echter twee totaal verschillende dingen. Ik steek mijn hand ervoor in het vuur dat het eerste bij de VVD fractie niet het geval is en daarom vind ik het ook belangrijk om deze suggestie weg te nemen.

Privé: Erik de Groot