Door op 7 maart 2014

Aan de slag in #020west: 22 buurtplannen met een eigen agenda!

Naast het vele campagnevoeren, hebben alle kandidaten van de lijst in West ook gewoon gewerkt:

We hebben in de 22 buurten van West meer dan 100 bewoners, ondernemers en organisaties gesproken over de toekomst van hun buurt. Op basis daarvan zijn 22 aparte buurtplannen gemaakt, die we deze week weer hebben toegestuurd aan ca. 200 bewoners, organisaties, buurtplatforms en facebookgroepen om hun verdere suggesties te horen. De reacties verwerken we samen in de definitieve buurtplannen.

Het waren hele goede gesprekken. Soms confronterend naar ons toe, omdat zaken nog niet naar tevredenheid zijn opgepakt. En er waren verhalen hoe de buurt samen de speeltuin heeft opgeknapt. Of dat bewoners vertelden trots dat hun plannen en ideeen zijn verwerkt in de inrichting van pleinen. Maar we hebben ook gewoon veel gelachen. En zaten weer eens met de tranen in onze ogen, als je van de mensen de verhalen hoort over de kinderen die opgroeien in armoede, het huiselijk geweld, de gevoelde machteloosheid en uitzichtloosheid.

Voor de PvdA West is dit de leidende buurtagenda voor de komende jaren in de bestuurscommissie. Maar ook de werkwijze, waarvan wij hopen dat wij die met het hele stadsdeel kunnen oppakken:

We faciliteren het netwerk van de buurt, van alle mogelijke bewoners en organisaties. De nieuwe raad gaat actief in gesprek met deze bewoners per buurt. En dan gaat het verder dan de wensen over de fysieke ruimte in de buurt: het gaat ook om de commissie in zijn nieuwe rol als ogen en oren van de Gemeenteraad; als bewoners vragen om te helpen bij het versterken van het pedagogisch klimaat in de buurt, zullen wij daar mee naar de Stopera gaan. En uiteraard sluiten de wijkverpleegster en de jeugdzorg zich bij ons aan, net zoals de politie dat al jaren doet.

En met al die betrokken bewoners, ondernemers en professionals, maken wij er een nog mooier West van!